Personvernerklæring

Hva er GDPR?

GDPR står for General Data Protection Regulation, og er EUs nye personvernforordning. Hovedmålet er å styrke personvernet til alle borgere i EU/EØS-området. I hovedsak dreier det seg om innstramminger knyttet til innsamling, bruk og oppbevaring av personopplysninger. Litt forenklet kan man si at reglene gjelder for alle virksomheter som behandler personopplysninger i EU/EØS området, eller som tilbyr varer eller tjenester til EU/EØS borgere.

Innhenting av personopplysninger

Vi vil samle inn all informasjon du selv gir oss når du registrerer deg på vår hjemmeside www.vikarkompaniet.no. Dine personopplysninger blir samlet inn og behandlet av oss for følgende formål:

Deling med tredjepart

For å legge til rette for effektiv bruk av dine personopplysninger og for å dele innhold og/eller ressurser med deg, deler vi personopplysningene dine med tredjeparter. Slik deling vil likevel bare skje under følgende omstendigheter:

Med leverandører. Vi vil engasjere andre selskaper og personer til å utføre oppgaver på vegne av oss. For eksempel. For å administrere innhold på vår nettside, for å utbetale lønn og feriepenger samt leverandør av HR system.

Med offentlig myndighet dersom vi mener vi er forpliktet til å gjøre det.

Hvor er personopplysningene dine lagret og behandlet?

Som forklart i avsnittet over, deler vi personopplysningene dine med følgende:


Vi tilstreber oss på å sikre at personopplysningene dine behandles sikkert og i samsvar med denne erklæringen.Datasikkerhet

Selv om vi alltid gjør vårt beste for å beskytte personopplysningene dine, bør du være oppmerksom på at overføring av informasjon via internett ikke er helt sikkert, og vi kan ikke garantere for sikkerheten til opplysninger som overføres til nettsiden eller til tredjeparter. Enhver overføring skjer på egen risiko. Vi vil bruke strenge prosedyrer for drift og tilstrekkelige tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak for å forhindre enhver uautorisert tilgang, endring, sletting eller overføring av personopplysningene.Dine rettigheter: Hvordan du kan få tilgang til, rette og slette personopplysninger:

I henhold til gjeldende personvernlovgivning har du følgende rettigheter:

- Rett til å få tilgang til og få kopi av personopplysningene dine. Du har rett til å be om bekreftelse på hvorvidt vi behandler personopplysninger om deg. Hvor dette er tilfelle, kan du ha tilgang til noen av personopplysningene (via portaler) og til særskilt informasjon om hvordan de behandles. I noen tilfeller kan du be oss om å gi deg en elektronisk kopi av opplysningene.


- Rett til å rette personopplysningene. Dersom personopplysningene vi har om deg ikke er korrekte, kan du be om at informasjon blir oppdatert eller på annen måte korrigert.


- Rett til å bli glemt/få data slettet. Under visse omstendigheter har du rett til å få slettet opplysningene dine. Du kan be oss om dette når som helst. VikarKompaniet AS vil vurdere om forespørselen din skal imøtekommes. Merk deg at vi kan ha har juridiske rettigheter eller forpliktelser til å beholde opplysningene. Dersom forespørsell om sletting skal imøtekommes i henhold til gjeldende regler, vil VikarKompaniet gjøre dette uten unødig forsinkelse.

For å gjøre bruk av dine rettigheter kan du kontakte oss på følgende adresse:
post@vikarkompaniet.no

I den utstrekning bruken av personopplysningene dine er basert på ditt samtykke, har du rett til å trekke tilbake samtykket når som helst. En tilbaketrekning har ikke tilbakevirkende kraft og vil derfor ikke ha betydning for behandlingen gjort før vi mottok en slik tilbaketrekning. Du har også rett til å klage på vår behandling av dine personvernopplysninger til lokale datatilsynsmyndigheter.

Kontakt:


Har du spørsmål, kommentarer og forespørsler vedrørende denne erklæringen, send disse til: VikarKompaniet AS, Kolbotnveien 7, 1410 Kolbotn eller post@vikarkompaniet.no

Abonner på vårt nyhetsbrev

Skriv inn din epost
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

KONTAKTSKJEMA

Mangel på personell hører med til hverdagen for de fleste bedrifter. VikarKompaniet tilbyr utleie av forskjellige typer personell til alle fagområder.

E-post: post@vikarkompaniet.no
Tlf: 668 20 100
Suksess!
Oops! Noe gikk galt under innsending av skjemaet.