VK Rekruttering

VK Rekruttering tilbyr rekruttering av stillinger på leder, mellomleder og spesialistnivå.

Kontakt oss

VikarKompaniet tilbyr rekruttering

VK Rekruttering tilbyr rekruttering av stillinger på leder-, mellomleder- og spesialistnivå innen økonomi, lønn og regnskap. I tillegg til salg og markedsføring, administrasjon, HR og personal. Vi rekrutterer også innen IT, logistikk og tekniske tjenester.

VK Rekruttering

VikarKompaniet ved VK Rekruttering er en viktig samarbeidspartner når Witron skal rekruttere nye medarbeidere!

Våre tjenester

Annonsert rekruttering

Ofte er dette den mest effektive metoden for å nå aktuelle søkere. Ved å annonsere stillingen i hensiktsmessige media, vil man treffe aktive søkere som allerede har gjort en vurdering.

De vet at denne stillingen kan være rett og drives oftere raskere frem. Et annonsert oppdrag tar kortere tid enn spesialiserte søk. Siden kandidatene allerede er motivert for et jobbskifte vil seleksjonsprosessen og kontraktsinngåelsen ofte gå hurtigere.

Vi tar hånd om alle praktiske oppgaver, herunder annonseutforming og materielloppfølging, søknadsregistrering, bekreftelser, avslag o.l. Seleksjonsprosessen skjer via flere møter mellom konsulent, kandidat og oppdragsgiver.

Executive search/
Headhunting

Executive search/Headhunting er en grundig og omfattende prosess hvor vi systematisk kartlegger markedet for å identifisere de dyktigste kandidatene.

I motsetning til annonserte prosesser vil vi her aktivt kontakte mulige kandidater. Metoden er diskret og målrettet.

Til slike oppdrag bruker vi vår omfattende kandidatdatabase. Vi kartlegger markedet via nettverk og forskjellige informasjonskilder, for på den måten finne dem som har lykkes med tilsvarende utfordringer.

Interesserte kandidater vil bli invitert til en konfidensiell samtale. Utvelgelsen vil videre skje via møter mellom mellom konsulent, kandidat og oppdragsgiver.

Sluttvurdering

Her vil kunden selv fremskaffer aktuelle kandidater til stillinger og vi bistår med enkeltstående vurderinger eller kvalitetssikring av kandidatene.

Dette gjøres ofte i følgende situasjoner:

Oppdragsgivere ønsker en objektiv vurdering av egne ansattes potensial og utviklingsbehov, kanskje i konkurranse med eksterne kandidater.

Man ønsker bistand i sluttfasen av en intern eller ekstern utlysningsrunde.
Oppdragsgiver vil ha en vurdering av kandidater de selv har kommet i kontakt med.

Ved sluttvurderinger vil kandidater gjennomgå en grundig kvalitetssikring hos oss. Vi bruker adferdstester og dypere intervjurunder for å være sikre på at vi velger den riktige kandidaten.

Vi fokuserer på egenskaper, holdninger og motivasjon, i tillegg til kompetanse. Vi utfører også en grundig referansesjekk.

Interimledelse

Interimledelse er en midlertidig ledelse i nøkkelposisjoner. Det kan brukes til daglig drift, men også til forskjellige styrefunksjoner. Vi tilbyr operative ledere som kan være med å fylle hull i ledelsen i kortere eller lengre perioder. Erfaring fra ulike bransjer og virksomhetstyper, gjør at våre ledere og rådgivere raskt kan fylle et bredt spekter av roller.

Vår kandidatbase har kompetanse innen følgende fagområder:

Daglig ledelse
Styrearbeid
Bedriftsutvikling
Omstilling og endring
Økonomisjef
Prosjektledelse
Controller
HR-ledelse
Markeds- og kommunikasjonsledelse
Fleksible løsninger

Fulltidsengasjement, enkle timer eller faste perioder. Vi har løsningen som passer for din virksomhet.

Karriererådgivning

Dersom du ønsker å utvikle deg videre i din karriere kan en samtale med en karriererådgiver være nyttig. Kanskje du står ovenfor en nedbemanning eller ønsker deg videre i karrieren?

VK Rekruttering kan hjelpe deg til å se dine styrker og utfordre deg til å forsterke disse enda mer. Vi kartlegger din kompetanse og dine fortrinn, samt hvilke type bedriftsmiljøer og kulturer du passer inn i.

Vårt mål er at du skal nå ditt største potensiale.

Adferdstestene vi benytter og er sertifisert i er DISC og Cut-e. Vi gjør en gjennomgang av testresultatene og kartlegger dine mål.
Hjelp til å skrive en god CV og forberedelse til jobbintervju.
Handlingsplan – slik at du skal få drømmejobben!

Vår prosess

 • Steg 1

  Jobbanalysen

  Vi skaffer til veie alle relevante opplysninger slik at vi og våre ansatte
  er trygge på at vi alle leverer kvalitet.

 • Steg 2

  Intervjuet

  Vi foretar en grundig intervjuprosess, hvor vi har fokus på flere sider av kandidaten, i tillegg til å kartlegge arbeidserfaring og utdanning.

 • Steg 3

  Referansesamtaler

  Vi innhenter referanser fra tidligere arbeidsgivere og/eller andre personer som kan bekrefte eller avkrefte det inntrykket som kommer frem i prosessen.

 • Steg 4

  Atferdstester

  Vi benytter oss av Disc-analysen og Cut-e for å kartlegge kandidaters adferd.

 • Steg 5

  Oppfølging

  Når kandidaten har begynt å jobbe hos deg som oppdragsgiver er ikke vår jobb over. Tett oppfølging av både deg som oppdragsgiver og våre ansatte er noe av det viktigste vi gjør.

Rekrutteringsrådgivere

Anne Mette Skolegården
Bemanningsrådgiver

Spesialistområde: Tekniske tjenester, HR, innkjøp, kundeservice, kommunale virksomheter og salgsledelse. Anne Mette har jobbet i bransjen i over 15 år og rekruttert over 50 elektrikere, mekanikere og automasjonsteknikere til noen av våre største kunder. Hun har evnen at sette seg grundig inn i kundens behov og går alltid inn i dybden for å treffe riktig. Sertifiseringer: Discus

annemette@vikarkompaniet.no928 56 785
Heidi Vobes
Daglig leder / Partner

Spesialistområde: HR, økonomi, administrasjon og ledelse. Heidi har bakgrunn som Markedssjef og HR- og driftsdirektør. Hun er utdannet innenfor Business Administration and Management fra UIO og Pitman universitetet i London. Heidi har en grunderinstinkt og evne til å sette opp gode organisasjonskart for effektivisering av en arbeidsplass. Hun ser potensial og sitter bl.a. på stor kunnskap innenfor utvikling. Sertifiseringer: Discus

heidi@vikarkompaniet.no958 32 760
Espen Winås
Daglig Leder VK Logistikkpartner/Avd. Leder Østfold

Spesialistområde: Produksjon, Lager, Logistikk og ledelse. Espen er ingeniør fra Østfold tekniske fagskole, Bygg og anlegg. Erfarenhet fra stillinger som Distriktssjef, Produksjonssjef, Avdelingsingeniør og Driftssjef. Bakgrunnen gjør at Espen sitter på et av de største nettverkene i bransjen og kan brukes som sparringspartner og rådgiver.

espen@vikarkompaniet.no916 12 333
Cathrine Skaug
Avdelingsleder Nordre Follo/Oslo nord

Spesialistområde: Retail, salg og Administrasjon. Cathrine har mange års erfaring som Regionssjef i varehandelen. Hun har rekruttert Butikksjefer og ledere til store bedrifter og har en bachelor i statsvitenskap fra Hunter universitetet i New York. Cathrine har jobbet mye med omstilling/endring og kan bl.a. hjelpe til med rådgivning og personalhåndtering i vanskelige prosesser.

cathrine@vikarkompaniet.no932 51 436

KONTAKTSKJEMA

VK Rekruttering tilbyr rekruttering av stillinger på leder-, mellomleder- og spesialistnivå innen økonomi, lønn og regnskap. I tillegg til salg og markedsføring, administrasjon, HR og personal. Vi rekrutterer også innen IT, logistikk og tekniske tjenester.

Epost: post@vikarkompaniet.no
Tlf. 668 20 100
Suksess!
Oops! Noe gikk galt under innsending av skjemaet.